مشاوره آنلاین

  • در این قسمت میتوانید تصویر مدارک پزشکی تان (انواع اقدامات تصویربرداری و نتایج آنها، آزمایشات و ...) را برای اقای دکتر ابوالاحرار بفرستید تا ایشان با بررسی دقیق تر، بتوانند تشخیص و درمان بهتری پیشنهاد دهند.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .