نوروز و سال نو فرخنده و خجسته باد

فرا رسیدن نوروز و سال نو فرخنده و خجسته باد

به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۷ دوره کامل درمان آرتروز زانوها با تزریق پلاسما و اوزون تا پایان فروردین ۱۳۹۷

با ۲۵ درصد تخفیف

انجام میشود.

برای اطلاع بیشتر از این روش درمانی میتوانید نوشتار زیر را بخوانید

درمان های زانو درد