ورزش برای کاربران رایانه

ورزش برای کاربران رایانه

دکتر نوید ابوالاحرار

فلوشیپ فوق تخصصی درد

کاربران رایانه از بیشترین و مهمترین مراجعه کنندگان به کلینیک ما هستند و اغلب از درد های مزمن ستون مهره ها به ویژه در گردن و سردرد های مزمن شکایت دارند.

در تقریباً تمام موارد پس از پرسیدن چند پرسش متوجه میشوم که این دوستان گرامی ارگونومی محیط کار با رایانه را رعایت نمیکنند و حتی گاهی چیزی در این مورد هم نشنیده اند. به همین دلیل تصمیم گرفتم مختصری از نکات مهم در این زمینه را در وبسایت خودم به تمام کاربران گرامی رایانه تقدیم کنم. لطفا این نکات را جدی بگبربد و حتماً انجام دهید و به تمام دوستانتان نیز انجام آنها را سفارش کنید.

 

در تصویر بالا به توضیحات زیر توجه کنید:

 1. از یک صندلی مناسب با پشتی متحرک استفاده کنید.
 2. ارتفاع مانیتور باید همسطح با چشمان شما باشد. شما باید بتوانید تمام نقاط مانیتور را بدون خم کردن گردن ببینید.
 3. روی صفحه مانیتور خیره نشوید؛ در صورت نیاز از فیلتر شیشه ای روی مانیتور استفاده کنید.
 4. فاصله شما با مانیتور باید طوری باشد که با بلند کردن بازو، نوک انگشتانتان به بالای مانیتور نرسد.
 5. کف پای شما باید روی زمین یا یک زیرپایی ثابت قرار گیرد.
 6. از یک کاغذ نگهدار استفاده کنید و ترجیحاً آن را هم ارتفاع با مانیتور تنظیم کنید.
 7. هنگام استفاده از صفحه کلید یا ماوس، مچ و دست شما باید مستقیماً در امتداد و همسطح با ساعد قرار گیرد.
 8. بازو و آرنج باید درکنار بدن، شل و آزادانه قرار گیرند.
 9. بالاترین قسمت قاب مانیتور باید ۲ تا ۳ اینچ (۵ تا ۸ سانتیمتر) بالاتر از سطح چشمان شما تنظیم شود.
 10. صفحه کلید را روی یک سطح با شیب خلاف جهت خودتان قرار دهید. صفحه زیر ماوس باید در کنار صفحه کلید قرار گیرد.
 11. مانیتور و صفحه کلید را درست روبروی خودتان قرار دهید تا برای دیدن آن مجبور به گردش سر و گردن به چپ و راست نشوید.

در مدت کار با رایانه حداقل هر ۲۰ الی ۳۰ دقیقه، نرمش های زیر را درجا انجام دهید و هر یک ساعت از روی صندلی برخیزید و ۵ دقیقه قدم بزنید.